FNs Internasjonale Eldredag

Velkommen 10. oktober kl. 15-18. Dagens program: Foredrag ved Astrid Nøklebye Heiberg, «Aktive eldre». Minikonsert ved Balastbrygga Boyband. Allsang. Bevertning i en ramme av sosialt fellesskap. Inngang kr 100. Arrangører: Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede i Songdalen, Songdalen Frivilligsentral, Songdalen kommune Søgne Eldreråd, Søgne Helselag, Søgnepensjonistforening, Søgne Seniorsenter, Søgne Bygdekvinnelag. Søgne kommune,.

Utstillingsåping 14.oktober

TORMOD ROPSTAD, ERLEND EVENSEN og JØRGEN AUREBEKK har utstillingsåpning i Galleri Fjøset søndag 14. oktober kl. 14. Musikk ved Tormod Ropstad og Vidar Bø. Randi Wandrup presenterer kunstnerne. Kunstlagets kafé. Åpent 16.10-18.11: tirs. – fre. kl. 10 – 15 og søn. kl. 12– 16. Arrangør: Søgne Kunstlag og Søgne gamle prestegård


KULTURMIDLER

Enhet for kultur har igjen en rest på kr 50.000 av kulturmidlene for 2018. Lag og foreninger kan søke på disse. Benytt kommunes vanlige elektroniske skjema for søknad om tilskudd til «Kulturformål». Søknadsfrist 1. oktober. Info i tlf. 38 05 43 06.

Teaterskole i høstferien

Sammen med Universitetet i Agder inviterer Søgne gamle prestegård igjen til teaterskole for barn i Søgne 7-10 år. Fra 1.- 4. oktober (mandag til torsdag) kl. 9.00 – 14.30. Kursavgift: kr. 500, Bindende påmelding til marit.gjertsen@sogne.kommune.no

Senioruniversitetet

Velkommen til Senioruniversitetet i Søgne onsdag 19. september på Søgne gamle prestegård kl. 11.00. Nye tema i økonomifaget: Beslutningsarkitektur og dulting ved Ellen Katrine Nyhus (f. 1966). Hun er siviløkonom med høyere avdelingseksamen, og Dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun er professor ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder og seniorforsker i Agderforskning. ARR: Senioruniversitetet i Søgne

Senioruniversitetet

Velkommen til Senioruniversitetet i Søgne onsdag 29. august kl. 11 på Søgne gamle prestegård. Den spanske borgerkrigen ved Hans Fredrik Dahl (f. 1939)er professor (emeritus) i medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Arrangør: Senioruniversitetet i Søgne http://www.senioruniversitetetisogne.no/Publiseringsløsning levert av UENO