Apr


April 2018  (Den kulturelle spaserstokken)

 Torsdag 5. April    19:00    Lundeveien aktivitetssenter, sos, lbk    Den kulturelle spaserstokken
SØGNE OG SONGDALEN TREKKSPILLKLUBB UTLØPT!

SØGNE OG SONGDALEN TREKKSPILLKLUBB
05.04. Lundeveien aktivitetssenter kl. 19.00.
12.04. Søgne omsorgssenter kl. 19.00.
19.04. Langenes bokollektiv kl. 19.00. Torsdag 19. April    17:00    Lundeveien aktivitetssenter    Den kulturelle spaserstokken
SØGNE KULTURSKOLE UTLØPT!

Elev konsert åpen for alle.
Lundeveien aktivitetssenter kl. 17.00. Tirsdag 24. April    10:30    Lundeveien aktivitetssenter, sos, lbk    Den kulturelle spaserstokken
CAMILLA WIIG WENNESLAND- 3 konserter

Camilla synger våren inn.
Lundeveien aktivitetssenter kl. 10.30.
Søgne omsorgssenter kl. 12.00.
Langenes bokollektiv (gult bygg) kl.13.10.Publiseringsløsning levert av UENO