Sep


September 2017  (alle kategorier)

 Søndag 10. September    11:00    Søgne gamle prestegård    Andre arrangementer
Elvefestivalen

Dette er en festival for alle lag og foreninger i Søgne. Her har dere muligheten til å vise dere frem og informere om aktivitetene, samt rekruttering av nye medlemmer.
for mer informasjon se:
http://sogne.frivilligsentral.no/aktiviteter/soegne-elvefestival/ Torsdag 14. September    18:00    Søgne gamle prestegård, kafèn    Andre arrangementer
Håndverkerkafé

Vest-Agder-museet i samarbeid med fylkeskonservatoren i Vest-Agder inviterer til Håndverkerkafé i kafén på Prestegården. Tema for kvelden er «Søknadsskriving kulturminnefondet». Kulturminnefondet vil være tilstede og viser eksempler på restaureringsprosjekter som har fått støtte, og det blir en gjennomgang av kulturminnefondets søknadsskjema og bistå med praktisk utfylling av skjema. Ta gjerne med bilder og beskrivelser av mulige restaureringsprosjekter

http://www.vestagdermuseet.no/handverkerkafe-4/


Publiseringsløsning levert av UENO