Skip links

04.02.-14.04.24: JEG VANDRER EVIG MIG SELV I MØTE // Bjørnson i Søgne

Fra til

Dato:

Utstilling 04.02.-14.04 med Ørjan Amundsen!

Åpning søndag 04. februar kl. 14!

“Jeg vandrer evig mig selv i møte” er en videoinstallasjon med lyd som undersøker Bjørnstjerne Bjørnsons humanisme og grunnholdninger. Med verket vil Amundsen sette Bjørnsons tro på det gode i mennesket og naturen, på fremskrittet og framtiden opp mot vår samtid som, ikke utelukkende, men på mange måter er preget av en pessimisme og avmakt hvor bakteppet blant annet er de menneskeskapte klimaendringer og den økologiske krisen vi opplever, som på mange måter er et resultat av industrialiseringen og ‘fremskrittet’ som foregikk i Bjørnsons levetid. Målet er på en måte å få Bjørnson i tale – å gi han sjansen til å reflektere rundt hans egen tenkning i lys av alt som har foregått etter hans død i 1910.

 

Utstillingen er en del av // Bjørnson i Søgne, en tverrfaglig festival som vil foregå i april, og som er et samarbeid mellom Tangvall bibliotek, Kristiansand kommune og Søgne gamle prestegård.