Skip links

HÅP – Elevutstilling

Fra til

Dato:

Elevutstillingen 2023: Street Art mot Ensomhet og Utenforskap

SØGNE, 05.12.2023 – I forbindelse med årets «Jul på prestegården» på Søgne gamle prestegård, vil Søgne kunstlag og Søgne gamle prestegård presentere den årlige elevutstillingen, som i år har fått tittelen «HÅP». Dette unike prosjektet, ledet av kunstnerduoen Ane Skjævestad og Sedin Zunic, gir elever fra åttende trinn ved Søgneskolene Tangvall og Tinntjønn, en sjanse til å uttrykke seg gjennom street art og reflektere over temaer som ensomhet og utenforskap.

Årets utstilling tar form av store 3D-bokstaver som staver ordet «HÅP». Kunstnerne har veiledet elevene gjennom prosessen, og samarbeidet har resultert i dette spennende kunstverket – en installasjon på tunet på Søgne gamle prestegård – som gir stemme til ungdommens tanker om ensomhet og utenforskap, men også det håpet som finnes.

Mardon Brunvatne fra Søgne kunstlag og Vilde Matzow fra Søgne gamle prestegård uttrykker begeistring over samarbeidet: «Vi har sett en stor glede og spontanitet hos elevene under dette arbeidet. Det er tydelig at både elever, lærere og kunstnere er veldig fornøyde med hvordan gjennomføringen har blitt.»

Prosjektet har mottatt solid støtte fra lokalsamfunnet, med 18.000 kroner fra Søgne og Greipstad Sparebank og 40.000 kroner fra Cultiva. Denne støtten har gjort det mulig å realisere kunstprosjektet og gi elevene en unik plattform for selvuttrykk.

Vernissagen vil finne sted torsdag 7. desember på prestegården, der elevene vil få oppleve kunstverkene sine ferdig montert for første gang. Den offisielle åpningen for publikum er søndag 10. desember klokken 14.00, der Tobias Severinsen, elevrådsnestleder på Tangvall skole, ønsker å si noen ord. I tillegg vil kunstnerne dele noen av sine tanker og opplevelser rundt prosjektet.

Alle interesserte oppfordres til å delta og oppleve det imponerende fellesarbeidet som elevene har lagt ned. Dette arrangementet vil også være en del av den større «Jul på prestegården»-arrangementet denne dagen, et samarbeid med KNUDEN – Kristiansand kulturskole, 8.trinn i Søgne, Søgne Kunstlag, Søgne Historielag og Søgne gamle prestegård. Av aktiviteter i tillegg til utstillingsåpningen, blir det konserter, forestillinger, juleverksted og annet. Nærmere 200 barn fra Knuden kulturskole og 8. trinn i Søgne er med på å lage denne flotte førjulsdagen som er åpen for alle.

Installasjonen blir stående ute på tunet til 22. desember, og er tilgjengelig for publikum hele døgnet.