Skip links

Prytz, Sukalic, La Staa og Johannessen

2022

06.02.-06.03.2022. Prytz, Sukalic, La Staa og Johannessen

Fra til

Dato:

Søgne Kunstlag  og Søgne gamle prestegård inviterer til utstilling med  Camilla Prytz, Emma Sukalic, La Staa og Jan Vincent Johannessen i 2022.

Program og dato kommer

ÅPENT 
Tirsdag-fredag kl. 10–15 kultursenterets utstillinger er åpne
Tirsdag- fredag kl. 9-15 kultursenterets administrasjon er åpen
Søndag kl. 12–16 kultursøndag med kafé og utstillinger

SOMMERÅPENT I JULI
Tirsdag-fredag og søndag kl. 11-16 har kultursenteret sommeråpent med kunst, konserter, historie, forestillinger, kulturaktiviteter, sommerkafé m.m.

GALLERI FJØSET
Program kommer

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene på Agder, eldre steinalder
Plog og Teine, lokalhistorie
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet.
BIBER, ubåt fra 2. verdenskrig.