Skip links

Flåtten - Hvor redd må jeg være?

25. November

24. november. Forelesning: Flåtten – Hvor redd må jeg være?

Fra til

Dato:

Randi Eikeland (f.1966). Bor i Froland. PhD, spesialist i nevrologi. Faglig leder av Flåttsenteret (Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer). Flåttsenteret, organisert som en egen enhet ved Sørlandet sykehus, formidler kunnskap til hele landet om behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer

Forelesning og spørsmål fra salen Onsdag kl. 11.00 – 12.15.
Mer informasjon om påmelding og pris finner du på senioruniversitetet i Søgnes hjemmesider.