Skip links

kultursøndag, foredrag v. Magne Haugland

24. oktober

24. oktober. Kultursøndag, foredrag v. Magne Haugland

Fra til

Dato:

Kultursøndag med historisk sus!

Søndag 24. oktober vender vi blikket bakover i historien, og sammen med lokalhistoriker Magne Haugland vil vi få et nærmere innblikk i ubåten Biber. Haugland vil holde foredraget «Biber – Hitlers hemmelige våpen på Sørlandet» kl. 14.00 i Kultursalen, som etterfølges av en omvisning i Biber-hula kl. 15. Velkommen!

DAGSPROGRAM:

Kl. 12 Utstillingene og kafeen åpner
Kl. 14 Foredrag v. Magne Haukland i Kultursalen
Kl. 15 Omvisning i Biberhula

ÅPNINGSTIDER:

Tirsdag-fredag kl. 9-15 Kultursenterets administrasjon
Tirsdag-fredag kl. 10-15 Utstillinger
Søndager kl. 12-16 Kafé, utstillinger og kulturprogram

HØSTENS UTSTILLINGER I GALLERI FJØSET:

12.09.-14.11. Gerhard Munthe. Eventyrlige Interiører – en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
05.12.-19.12. Elevutstilling med 8.trinn i samarbeid med tegneserieskaperne Mathias Dønnestad, Raymond Haukland og Kenneth Iversen.

HISTORISKE UTSTILLINGER:

Soloppgang – de første menneskene i Agder, eldre steinalder.
Plog og Teine, lokalhistorie.
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet. Åpent søndager fra 12. September.
BIBER – Hitlers hemmelige våpen, ubåt fra 2. verdenskrig. Åpent ved annonsering.