Skip links

27.-28. november 2021 Julemarked

Fra til

Dato:

Julemarked på Låven
I jubileumsåret fyller vi Låven på Søgne gamle prestegård med utstillere fra fjern og nær.
Nærmere informasjon kommer.

Hilsen Anne og jentene