Skip links

5. september «Gerhard Munthe. Eventyrlige interiører»

Fra til

Dato:

Søgne Kunstlag og Søgne gamle prestegård inviterer til utstillingen «Gerhard Munthe – Eventyrlige Interiører», en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. Søndag 5. september er det åpning kl. 14,  mer program kommer. Utstillingen er åpen til 14. november.

«Gerhard Munthe. Eventyrlige interiører»
Totalt ni originalverk er med når turneen i Nasjonalmuseets landsdekkende program viser
utstillingen Gerhard Munthe. Eventyrlige interiører. Et eksempel er Eventyrstolen (1898), som
opprinnelig sto i Eventyrværelset på Holmenkollen Turisthotell. Publikum får også anledning til å
prøve seg på veving i utstillingen.
I tillegg til flere originale akvareller, vises en rekke fotografier av Munthes viktigste
romdekorasjoner, som for eksempel kunstnerens eget hjem Leveld på Lysaker, Strand gård i
Numedal, samt en animasjon over Munthes omfattende dekorasjoner i Håkonshallen i Bergen. I
Nasjonalmuseets vandreutstilling «Gerhard Munthe. Eventyrlige interiører» kan besøkende også
gjøre seg kjent med fargerike veggmalerier, glassmalerier, portaler, benker med hyndetrekk
(putetrekk), smijernsarbeider og den såkalte Kristina-frisen for bare å nevne noe
Nasjonal i sin kunst
Munthe var først og fremst nasjonal i sin kunst med sine tolkninger av norske folkeeventyr og sagn
Utstillingen gir også et godt innblikk av Munthes fantasirikdom og originalitet som en av de mest
radikale art nouveau-kunstnerne i Europa rundt århundreskiftet. Sammen med flere samtidige
kunstnere i Europa, banet han veien for den nonfigurative og modernistiske kunsten på
begynnelsen av 1900-tallet.
Utstillingen, er i regi av Nasjonalmuseets landsdekkende avdeling, og er laget i samarbeid med
gjestekurator og kunsthistoriker Jan Kokkin. Det følger også med et eget aktivitetshefte for barn og
unge.

ÅPENT 
Tirsdag-fredag kl. 10–15 kultursenterets utstillinger er åpne
Tirsdag- fredag kl. 9-15 kultursenterets administrasjon er åpen
Søndag kl. 12–16 kultursøndag med kafé og utstillinger

SOMMERÅPENT I JULI
Tirsdag-fredag og søndag kl. 11-16 har kultursenteret sommeråpent med kunst, konserter, historie, forestillinger, kulturaktiviteter, sommerkafé m.m.

GALLERI FJØSET
14.02 – 07.03 Kunstprosjektet jakten_på_likes med fotograf Henrik Hanselmann og 8.trinn fra Tangvall og Tinntjønn skole.
21.03 – 25.04 REPEAT Camilla Prytz, Emma Sukalic, La Staa og Jan Vincent Johannessen
09.05 – 20.06 Nar Jensen og Jonas Ib Hellvik Jensen
04.07 – 01.08 SOMMERUTSTILLINGEN med Lars Morell, Marie Buskov, Espen Dietrichson
5.09.– 14.11 Gerhard Munthe – Eventyrlige Interiører, en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. Omvisninger blir annonsert.
25.11-28.11 FØRJULSMAREKD PÅ SØGNE GAMLE PRESTGÅRD. Første søndag i advent. Arr: Anne & jentene

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene på Agder, eldre steinalder
Plog og Teine, lokalhistorie
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet.
BIBER, ubåt fra 2. verdenskrig.