Skip links

Åpningstider

Fra til

Dato:

ÅPNINGSTIDER 2021
Tirsdag-fredag kl. 10–15 administrasjonen, fra 14.02.2020 åpne utstillinger
Fra 14.02.2021: Søndag kl. 12–16 Kultursøndag med kafé og utstillinger

GALLERI FJØEST

Søgne Kunstlag og Søgne gamle prestegård viser maleriutstilling
MELLOM GRUNNMUR OG TERRENG med billedkunstnerne
Agnete Erichsen, Cecilie Nissen og Tom Lid t.om 13. desember.

14.02 – 14.03 Kunstprosjektet «Jakten på Likes» med 8.trinn fra Søgneskolen og Henrik Hanselmann.
21.03 – 25.04 RESTART Camilla Prytz, Emma Sukalic, La Staa og Jan Vincent Johannessen.

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene på Agder, eldre steinalder
Plog og Teine, lokalhistorie
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet. Holdes åpen av Søgne historielag på søndager.
BIBER, ubåt fra 2. verdenskrig. Kun åpen etter bestilling