Skip links

9. mai utstillingsåpning med Nar Jensen og Jonas Ib Hellvik Jensen

Fra til

Dato:

Søndag 9.mai kl. 14 inviterer Søgne Kunstlag  og Søgne gamle prestegård til utstillingsåpning med Nar Jensen og Jonas Ib Hellvik Jensen. Kunstlagets kafé.  Utstillingen er åpen til 20.juni.

ÅPENT 
Tirsdag-fredag kl. 10–15 kultursenterets utstillinger er åpne
Tirsdag- fredag kl. 9-15 kultursenterets administrasjon er åpen
Søndag kl. 12–16 kultursøndag med kafé og utstillinger

SOMMERÅPENT I JULI
Tirsdag-fredag og søndag kl. 11-16 har kultursenteret sommeråpent med kunst, konserter, historie, forestillinger, kulturaktiviteter, sommerkafé m.m.

GALLERI FJØSET
14.02 – 07.03 Kunstprosjektet jakten_på_likes med fotograf Henrik Hanselmann og 8.trinn fra Tangvall og Tinntjønn skole.
21.03 – 25.04 REPEAT Camilla Prytz, Emma Sukalic, La Staa og Jan Vincent Johannessen
09.05 – 20.06 Nar Jensen og Jonas Ib Hellvik Jensen
04.07 – 01.08 SOMMERUTSTILLINGEN med Lars Morell, Marie Buskov, Espen Dietrichson
5.09.– 14.11 Gerhard Munthe – Eventyrlige Interiører, en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. Omvisninger blir annonsert.
25.11-28.11 FØRJULSMAREKD PÅ SØGNE GAMLE PRESTGÅRD. Første søndag i advent. Arr: Anne & jentene

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene på Agder, eldre steinalder
Plog og Teine, lokalhistorie
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet.
BIBER, ubåt fra 2. verdenskrig.