Skip links

Senioruniversitet

Fra til

Dato: 11 september

Hva er kunst? Gunnar Danbolt (f. 1940) er professor emeritus i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hans magistergradsavhandling i 1971 var om romersk skulptur på 1000-tallet. Han har arbeidet med kunstteori og kunstpedagogikk og er aktiv formidler av kunst og kunstproblemer, blant annet gjennom NRK P2s radioprogram “Kunstreisen”. Han har skrevet mange bøker og mottok i 1999 Meltzers Høyskolefonds forsknings- og formidlingspris. I 2007 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler

 

ARR: Senioruniversitet i Søgne           http://www.senioruniversitetetisogne.no/