Skip links

Senioruniversitetet

Fra til

Dato: 6 november

Maktens forgreininger Gamle og nye eliter i Søgne på 16- og 1700-tallet. Trond Bjerkås (f. 1978)er fra Kristiansand og er forfatter av et pågående arbeid om Søgnes historie fra år 1000 til i dag. Han har doktorgrad i historie fra NTNU i 2016. Bjerkås har særlig forsket på norsk historie i tidlig nytid, ofte med forholdet mellom myndigheter og lokalsamfunn som utgangspunkt. I 2017 kom boka “Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814” ut, hvor Bjerkås var medredaktør sammen med Knut Dørum. Han er også forfatte

ARR: Senioruniversitetet i Søgne

http://www.senioruniversitetetisogne.no/