Skip links

Senioruniversitetet

Fra til

Dato: 27 november

Russland under Vladimir Putin. Odd Gunnar Skagestad (f. 1944)er statsviter, diplomat, skribent og forfatter. Magistergrad ved Universitetet i Oslo i 1971. Befalsutdannet fra Forsvarets skole i E- og S-tjeneste i 1967. Tidligere forsker ved Fridtjof Nansen-Stiftelsen 1969-74. Han har tjenestegjort ved norske utenriksstasjoner i Sovjetunionen/ Russland, Nigeria og Sør-Afrika, bl.a. som generalkonsul i Murmansk/Arkangelsk, støttegruppe til Tsjetsjenia, ambassadør til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen og president i fiskeriorganisasjonen SEAFO. Han er forfatter av en rekke avhandlinger og artikler om faglige emner i norske og internasjonale fagpublikasjoner og tidsskrifter.

ARR: Senioruniversitetet i Søgne

http://www.senioruniversitetetisogne.no/