Skip links

ÅPNINGSTIDER 2021
KULTURSENTERET SØGNE GAMLE PRESTEGÅRD

ÅPENT 03.08 – 22.12.2021
Tirsdag- fredag kl. 9-15 kultursenterets administrasjon
Tirsdag-fredag kl. 10-15 Historiske utstillingene og Galleri Fjøset
Søndag kl. 12-16 fra 12.09.2021 kafé, Søgne Bygdemuseeum, Galleri Fjøset, Historiske utstillinger
Utleie til selskaper, kurs/konferanser, møter alle dager etter avtale. Kontakt: Booking.SGP@kristiansand.kommune.no
Utleie/lån til frivillige lag og foreninger. Kontakt: Kultur.SGP@kristiansand.kommune.no

GALLERI FJØSET
09.05 – 20.06 Nar Jensen og Jonas Ib Hellvik Jensen
04.07 – 01.08  Sommerutstilling med Lars Morell, Marie Buskov, Espen Dietrichson
12.09.– 14.11 Gerhard Munthe – Eventyrlige Interiører, en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. Omvisninger blir annonsert.
25.11-28.11 Førjulsmarked på Søgne gamle prestegård. Første søndag i advent. Arr: Anne & jentene. Kontakt: https://www.facebook.com/forjulsmarked

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene i Agder, eldre steinalder. Gratis.
Plog og Teine, lokalhistorie. Gratis.
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet. Åpent annonserte søndager. Gratis.
BIBER, ubåt fra 2. verdenskrig. Åpent annonserte søndager. Inngang kr 50.

LAST NED APPEN Søgne Kultur for digital omvisning på tunet. Gratis.

HISTORISKE OMVISNINGER SOM KAN BESTILLES
Historiske rusletur med guide der vi besøker Søgne gamle kirke, Bjørnson-tunet og ubåthulen. Varighet ca 1 time. Kr 1.500 for grupper, en ukes bestillingstid.
Ubåten Biber fra 2. verdenskrig, kort informasjon og film, 50 kr pr. person, ca 30 minutter. Kan bestilles tirsdag-fredag i kultursenteret åpningstid.