Skip links

ÅPNINGSTIDER 2022
KULTURSENTERET SØGNE GAMLE PRESTEGÅRD

Tirsdag- fredag kl. 9-15 kultursenterets administrasjon
Tirsdag-fredag kl. 10-15 Historiske utstillingene og Galleri Fjøset
Søndager kl. 12-16 Kafé, Søgne Bygdemuseum, Galleri Fjøset, Historiske utstillinger
Mandag, lørdag og merkedager stengt 

Sommeråpent i juli 03.07-31.07.22 
Tirsdag- fredag kl. 9-15 Kultursenterets administrasjon
Tirsdag-fredag kl. 11-16 Sommerkafé, historiske utstillinger og Galleri Fjøset
Søndager kl. 11-16 Kulturprogram, sommerkafé, Søgne Bygdemuseum, Galleri Fjøset, Historiske utstillinger

Kurs og konferanser dagtid alle hverdager. Utleie alle dager.
For bestilling, kontakt: Booking.SGP@kristiansand.kommune.no
Telefon: 380 54 300 

 

GALLERI FJØSET
06.02 – 06.03 MASTERMIX Camilla Prytz, Jan Vincents Johannessen, La Staa og
Emma Sukalic
20.03 – 24.04 RHIZOME Andreas Lian, Ingrid K. Bjørnaali og Vilde Eskedal
08.05 – 19.06 RTWG Barbro Raen Thommassen, Mirjam Raen Thommassen og Martin Woll Godal
03.07 – 31.07 SOMMERUTSTILLING med Ørjan Amundsen, Ylve Thon, Terje Resell og
Olaf Tønnesland Hodne
04.09 – 13.11 Liv Blåvarp, Ulla-Mari Brantenberg, Runa Boger og Jorunn Steffensen.
25.11 – 27.11 FØRJULSMARKED PÅ SØGNE GAMLE PRESTGÅRD
04.12 – 18.12 Elevutstilling med 8. trinn på Tangvall og Tinntjønn ungdomsskole og Lisbeth Finsådal  

HISTORISKE UTSTILLINGER
Soloppgang – de første menneskene i Agder, eldre steinalder. Gratis.
Plog og Teine, lokalhistorie. Gratis.
Søgne Bygdemuseum, bondestue fra 1700-tallet. Åpent annonserte søndager. Gratis.
BIBER, ubåt fra 2. verdenskrig. Åpent annonserte søndager. Inngang kr 50.

LAST NED APPEN Søgne Kultur for digital omvisning på tunet. Gratis.

HISTORISKE OMVISNINGER SOM KAN BESTILLES
Historiske rusletur med guide der vi besøker Søgne gamle kirke, Bjørnson-tunet og ubåthulen. Varighet ca 1 time. Kr 1.500 for grupper, en ukes bestillingstid.
Ubåten Biber fra 2. verdenskrig, kort informasjon og film, 50 kr pr. person, ca 30 minutter. Kan bestilles tirsdag-fredag i kultursenteret åpningstid.