Skip links

Utstillinger

Galleri Fjøset

Galleri Fjøset er i  første etasje i Låven på kultursenteret Søgne gamle prestegård. Det er et moderne oppusset galleri hvor det er skiftende kunstutstillinger gjennom året og et stort Julemarked første helgen i advent.

KUNST

Kultursenteret Søgne gamle prestegård og Søgne Kunstlag tilbyr mange spennende kunstutstillinger gjennom året. Målet er å ha utstillinger med profesjonelle kunstnere og vandreutstillinger fra større kunstinstitusjoner.

Nå har vi hovedsatsing på unge nyetablerte kunstnere, og kunst for barn og ungdom med åpne familieverksteder, kunstverksted for lokale barnehager og den kulturelle skolesekken (DKS) i forbindelse med vandreutstillinger fra nasjonalmuseet og Kunstsilo. Hvert år har vi også et kunstprosjekt med 8.trinn i Søgneskolen og en profesjonell kunstner. kunstprosjektet er det fokus på samskapning der elever, kunstner og andre fagpersoner i sammen lager en utstilling fra A til Å. Prosjektet avsluttes med en åpen utstilling i kultursenterets galleri.  

 

Ønsker du å søke utstillingsplass i Galleri Fjøset for 2026?

Hva skal søknaden inneholde:

  • Relevant billedmateriale, ca. 10 bilder samlet i en pdf.
  • CV, maks 2 sider.
  • Prosjektbeskrivelse, maks 1 A4 side. I prosjektbeskrivelsen ber vi om en beskrivelse av ditt kunstneriske prosjekt. Det er ikke nødvendig å utforme et ferdig definert utstillingskonsept. Formulér gjerne noen tanker om din kunstneriske produksjon slik at programutvalget kan danne seg et bilde av din praksis.
  • Vi ber om at søknaden samles og sendes digitalt i et pdf-dokument på maks 10 mb totalt.

Søknader med flere deltakende kunstnere er ønskelig.

Søknader sendes til post.kultur@kristiansand.kommune.no og merkes med søknad om utstilling i Galleri Fjøset, Søgne gamle prestegård.

 

FØRJULSMARKED

Første helgen i advent er det stor julemarked på Søgne gamle prestegård. Her kan du oppleve over 50 utstillere og koselig julekafé. For informasjon om julemarkedet ta kontakt med arrangørene på facebooksiden førjulsmarked SGP.

Utstillingsprogrammet ligger under «Se hva som skjer» på forsiden. Se også forsiden for åpningstider.

Søgne bygdemuseum

Søgne Fornsamlag, som senere har skiftet navn til Søgne historielag, ble stiftet i 1907. Man begynte straks å samle inn «gamle saker» til ei bygdesamling. Laget kjøpte også et gammelt våningshus på gården Leire. Huset ble flyttet til Lunde og omgjort til bygdemuseum i 1913.

I 2020 ble museet og samlinga flyttet til Søgne gamle prestegård.

Huset var opprinnelig bygget på Leire omkring 1790. Det ble da oppført i tidens tradisjonelle byggestil, den som Eilert Sundt kalte «den mandalske stueform». Enkelt fortalt er det et dobbelthøgda, skjevrøstet midtgangshus med ei stue på hver side av ganga (fosstua), og med kjøkken og kammers på baksida.

Den bakre delen ble ikke med da man flyttet huset til Lunde. Dermed mistet det en vesentlig del av sitt opprinnelige eksteriør, og museet manglet et kjøkken. Da museet flyttet hit til Søgne gamle prestegård, ble det utvidet og tilbakeført til «den mandalske stueform». I tilbygget ble det murt bakerovn og innredet kjøkken.

De siste årene har det blitt registrert nærmere 800 museumsgjenstander i Digitalt Museum. Disse kan du ta i nærmere øyesyn ved å klikke her.

Soloppgang - De første menneskene på Agder

Utstillingen viser spennende steinalderfunn fra flere steder på Agder. Hodeskallen og tre andre bein er for tiden ikke i utstillingen, grunnet at det forskes videre på funnene. Ny informasjon er blant annet at kvinnen, som har fått kallenavnet «Sol», er nærmere 9.000 år gammel kontra 8.600 som tidligere antatt.

I utstillingen vises det også tre filmer, og det presenteres rundt 50 autentiske funn. Deriblant ryggvirvelen til en diger blåhval som er over 12.000 år gammel. Ryggvirvelen ble funnet på Langenes. Utstillingen er i Søgne gamle prestegårds Silorom, og er et samarbeid mellom Søgne kommune v/Enhet for kultur, Vest-Agder Fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren og UiO v/Kulturhistorisk museum.

Se forsiden for åpningstider

Inngang: Gratis

Mulighet for grupper å avtale annen tid og egen omvisning.

28-xyih77fjxa7pj-q6e5-729bw-d356ubbb76-f9_980px

Plog og Teine - historisk utstilling om kombinasjonsbruk

Søgne er en kystkommune der det har vært vanlig å drive med kombinasjonsbruk. Dvs at man hadde en gård med noen få husdyr, litt jord å dyrke på, men der man også var avhengig av inntekten havet gav.

Utstillingen følger bondens arbeid gjennom et år fra våren, via sommer og høst, til vinter. Med utgangspunkt i landbruk og gårdsdrift forteller utstillingen om noe av det som bidro til ”det store hamskiftet” på 1800 tallet, og hvordan utviklinga ble videreført på 1900 tallet.

Her er også en sjøbod innredet slik en sjøbod kunne se ut for 100 år siden, samt en samling med teiner, teinedobber og båtmotorer.

Se forsiden for åpningstider

Inngang:  gratis.

Mulighet for grupper å avtale annen tid og egen omvisning.

landbruk

Hitlers hemmelige våpen

I en fjellhule ved Søgne gamle prestegård, kan du se og ta på Hitlers hemmelige våpen – ubåten Biber.

Høsten 1944, om bord på båten Moltkefels fra Köln i Tyskland, skjulte det seg flere store kasser. Kassene ble i all hemmelighet, trodde de i alle fall, losset av i Kristiansand.

To tyske soldater meldte imidlertid fra til motstandsbevegelsen, som på det tidspunktet trodde at kassene inneholdt de beryktede V1 eller V2 rakettene. I stedet viste det seg at de inneholdt en rekke enmanns miniubåter, på tysk kalt Biber (bever). 15 ubåter ble sendt til Stølsvigen på Hisøya ved Arendal, og 14 ble midlertidig plassert i brakker på Tangvall i Søgne.

Ubåtene var utstyrt med to kraftige torpedoer på hver side og hensikten med å stasjonere dem i Søgne og på Hisøya, var å bruke dem mot allierte skip som de regnet med ville komme. Da freden kom, 8. mai 1945, ble de imidlertid overtatt av Direktoratet for fiendtlig eiendom. Ubåtene ble ribbet for utstyr og dumpet. I 2003 ble tomten gravet ut og seks ubåter ble funnet. Søgne kommune fikk lov av Forsvarsmuseet å beholde en. Ubåten er delvis restaurert og er en kuriositet i verdensklasse,  og Hitlers hemmelige våpen i Søgne. Kom og se!

Det er omvisning i Biber-bunkersen i juli, se sommerprogrammet for tidspunkt.

Grupper kan avtale omvisning ellers i året.