Skip links

Utstillinger

Galleri Fjøset.

Galleri Fjøset er i  første etasje i Låven på kultursenteret Søgne gamle prestegård. Det er et moderne oppusset galleri hvor det er skiftende kunstutstillinger gjennom året og et stort Julemarked første helgen i advent.

KUNST

Kultursenteret Søgne gamle prestegård og Søgne Kunstlag tilbyr mange spennende kunstutstillinger gjennom året. Målet er å ha utstillinger med profesjonelle kunstnere og vandreutstillinger fra større Kunst institusjoner.

Nå har vi hovedsatsing på kunst for barn og ungdom med åpne familieverksteder, kunstverksted for lokale barnehager og Den kulturelle skolesekken i forbindelse med vandreutstillinger fra nasjonalmuseet . Hver år har vi også et kunstprosjekt med 8.trinn i Søgneskolen og en profesjonell kunstner. kunstprosjektet er det fokus på samskapning der elever, kunstner og andre fagpersoner i sammen lager en utstilling fra A til Å. Prosjektet avsluttes med en åpen utstilling i kultursenterets galleri.  

FØRJULSMARKED

Første helgen i advent er det stor julemarked på Søgne gamle prestegård. Her kan du oppleve over 50 utstillere og koselig julekafé. For informasjon om julemarkedet ta kontakt med arrangørene på facebooksiden førjulsmarked SGP.

Utstillingsprogrammet ligger under «Se hva som skjer» på forsiden. Se også forsiden for åpningstider.

bygdemuseet

Søgne bygdemuseum.

Søgne Bygdemuseum som lå på Lunde ved Søgne Hovedkirke er nå flyttet ned på tunet til kultursenteret Søgne gamle prestegård. Det ble tatt ned stokk for stokk og satt opp igjen tilnærmet likt slik det så ut på Lunde. Noen  forandringer er det gjort, for før Bygdemuseet kom til Lunde sto det på Leire. Da hadde det det vi kaller for «den Mandalske formen». Altså et tilbygg på baksiden. Da huset ble flyttet til Lunde i 1911 ble denne delen tatt bort og huset fikk den formen som er kjent for oss. Nå, da bygget igjen skulle flyttes, har vi tilbakeført det gamle utseende til museet, men med nytt innhold. Her har vi nå bakerovn, kjøkken, handicap-toalett og bod. Det er også satt inn en trapp opp til 2.etg. som gjør denne delen av bygget lettere tilgjengelig.

I den gamle delen av Bygdemuseet er stuene i første etasje innredet som de gamle stuene på 1800-tallet kunne se ut. I andre etasje er det en utstilling med flere av museets gjenstander. Utstillingen vil være skiftende og satt opp etter tema.

På grunn av covid 19 har tilbudet og aktiviteten i Bygdemuseet vært lavere enn vi ønsker, men det er mulig å leie bygget ved å kontakte Kultursenteret Søgne gamle prestegård. Ellers er det åpent for publikum hver søndag kl. 12-16, og for å kjøpe brød og andre bakervarer fra bakerovnen siste fredag i måneden. Da er nemlig Historielagets bakstegruppe på plass.   

De siste årene har det blitt registrert nærmere 800 museumsgjenstander i Digitalt Museum. Disse kan du ta i nærmere øyesyn ved å klikke her.

28-xyih77fjxa7pj-q6e5-729bw-d356ubbb76-f9_980px

Soloppgang - De første menneskene på Agder

Utstillingen viser spennende steinalderfunn fra flere steder på Agder. Hodeskallen og tre andre bein er for tiden ikke i utstillingen, grunnet at det forskes videre på funnene. Ny informasjon er blant annet at kvinnen, som har fått kallenavnet «Sol», er nærmere 9.000 år gammel kontra 8.600 som tidligere antatt.

I utstillingen vises det også tre filmer, og det presenteres rundt 50 autentiske funn. Deriblant ryggvirvelen til en diger blåhval som er over 12.000 år gammel. Ryggvirvelen ble funnet på Langenes. Utstillingen er i Søgne gamle prestegårds Silorom, og er et samarbeid mellom Søgne kommune v/Enhet for kultur, Vest-Agder Fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren og UiO v/Kulturhistorisk museum.

Se forsiden for åpningstider

Inngang: Gratis

Mulighet for grupper å avtale annen tid og egen omvisning.

landbruk

Plog og Teine - historisk utstilling om kombinasjonsbruk.

Søgne er en kystkommune der det har vært vanlig å drive med kombinasjonsbruk. Dvs at man hadde en gård med noen få husdyr, litt jord å dyrke på, men der man også var avhengig av inntekten havet gav.

Utstillingen følger bondens arbeid gjennom et år fra våren, via sommer og høst, til vinter. Med utgangspunkt i landbruk og gårdsdrift forteller utstillingen om noe av det som bidro til ”det store hamskiftet” på 1800 tallet, og hvordan utviklinga ble videreført på 1900 tallet.

Her er også en sjøbod innredet slik en sjøbod kunne se ut for 100 år siden, samt en samling med teiner, teinedobber og båtmotorer.

Se forsiden for åpningstider

Inngang:  gratis.

Mulighet for grupper å avtale annen tid og egen omvisning.

Ubåd

Hitlers hemmelige våpen.

I en fjellhule ved Søgne gamle prestegård, kan du se og ta på Hitlers hemmelige våpen – ubåten Biber.

Høsten 1944, om bord på båten Moltkefels fra Köln i Tyskland, skjulte det seg flere store kasser. Kassene ble i all hemmelighet, trodde de i alle fall, losset av i Kristiansand.

To tyske soldater meldte imidlertid fra til motstandsbevegelsen, som på det tidspunktet trodde at kassene inneholdt de beryktede V1 eller V2 rakettene. I stedet viste det seg at de inneholdt en rekke enmanns miniubåter, på tysk kalt Biber (bever). 15 ubåter ble sendt til Stølsvigen på Hisøya ved Arendal, og 14 ble midlertidig plassert i brakker på Tangvall i Søgne.

Ubåtene var utstyrt med to kraftige torpedoer på hver side og hensikten med å stasjonere dem i Søgne og på Hisøya, var å bruke dem mot allierte skip som de regnet med ville komme. Da freden kom, 8. mai 1945, ble de imidlertid overtatt av Direktoratet for fiendtlig eiendom. Ubåtene ble ribbet for utstyr og dumpet. I 2003 ble tomten gravet ut og seks ubåter ble funnet. Søgne kommune fikk lov av Forsvarsmuseet å beholde en. Ubåten er delvis restaurert og er en kuriositet i verdensklasse,  og Hitlers hemmelige våpen i Søgne. Kom og se!

Det er omvisning i Biber-bunkersen i juli, se sommerprogrammet for tidspunkt.

Grupper kan avtale omvisning ellers i året.