Skip links

Prisliste for leie av lokaler 2021

Årlig prisregulering

11.2oo,- kr. Hele Låven, per dag (kultursalen er ikke inkludert).

420,- kr. Enkeltrom per time etter kl. 17 (Musuemssal, kultursal, kafé, stall og bygdemuseum).

5.700,- kr. Museumssalen, per dag.

2.400,- kr. Kultursalen, per dag.

3.500, kr Kafeen, per dag.

2.000,- Stallen, per dag.

1.100,- kr. Kjøkken og anretning, per dag (produksjonskjøkken).

3.500,- kr. Bygdemuseum, per dag. (For leie av baksteovn kontakt kultursenteret.

1.100,- kr. Opprigg dagen før etter kl. 17.

1.100,- kr. Nedrigg dagen etter innen kl. 13.

Frivillige lag og foreningers ordinære foreningsvirksomhet er gratis etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet. NB betaling for tilleggstjenester og teknisk utstyr/instrumenter gjelder alle leietakere.
Frivillige lag og foreningers annen virksomhet får halv pris. Ved arrangementer med alkohol betales full pris.

Kommunal virksomhet får halv pris ved ordinær aktivitet.

Tilleggstjenester og teknisk utstyr/instrumenter kan bestilles/leies etter nærmere avtale. Dette gjelder alle leietakere.