Skip links

Senioruniversitetet

Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening basert på individuelt medlemskap.

Gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet skal foreningen legge til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

PROGRAM finner du på https://senioruniversitetet.wordpress.com/program/ eller ved å klikke på Hva skjer-kategorien øverst i menyen på Søgne Gamle Prestegårds hjemmeside.

Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgiftene.

Møtested /tid: Kultursalen på Søgne gamle prestegård, ONSDAGER KL.11.00 – 13.00

Foredraget, fulgt av eventuelle spørsmål fra salen, varer til ca. 12.00.

Deretter anledning til bevertning, samtale og mulighet for flere spørsmål til foredragsholder.

Inngangsbillett se Senioruniversitetets nettside

E-post:   post@senioruniversitetetisogne.no

Songvår Fyrs venner

Under konstruksjon

Søgne kor

Søgne kor er et blandakor for alle sangglade som ønsker et godt og trivelig sangmiljø.

Har du sunget i kor eller liker å synge? Bli med oss da vel, vi øver på Søgne gamle prestegård hver torsdag fra kl 1830-2030, ta kontakt hvis du ønsker å komme og se hvordan vi har det og kanskje lyst å begynne hos oss.

Informasjon som Søgne kor finner du på: https://www.facebook.com/groups/1192081534753014

SøgneDesign

KUNSTSOMMER: I 2014 fylte Søgnedesign sommergalleriet sitt for ellevte gang på Søgne Gamle Prestegård. Besøkstall og omsetning har økt år for år etter at Hildur Nereng Ernst sammen med Karin Hovelsrød, Gunn Mathiesen og Birgitte Kleivset laget utsalg av lokal kunst på Tangvall i 2001.

Etter gode tre år i Søgne sentrum valgte kvartetten til manges forundring å flytte utsalget til kultursenteret Søgne Gamle Prestegård.

– Vi ville være en synlig del av kulturtilbudet til sørlendinger og turister som besøkte Søgne i sommervarmen», sier initiativtaker Ernst, og legger til at man i galleriet kan se og kjøpe lokalt produserte arbeider i keramikk, glass, tekstiler, tre, sølv!

– Vi legger vekt på kvalitet, og ønsker å presentere arbeider fra Søgnebaserte kunstnere, både amatører og profesjonelle, på en god og profesjonell måte» sier Ernst. Hun er den eneste av initiativtakerne som har holdt det gående heilt fra oppstarten. Karin Hovelsrød, som var hennes nærmeste samarbeidspartner og i Søgnedesign, døde i fjor. Vi savner henne dypt og inderlig, sier Hildur. – Vi holder på videre, og jeg er svært glad for at smykkerkunstner Åse Marit Eikestøl og grafiker Tove Krogh har gått inn i arrangementsgruppa!

 

– Søgne har mange dyktige kunst- og kunsthåndverkere, både profesjonelle og amatører. Vi er stolte av bygda vår og hadde et ønske om å vise noe av det som spirte og grodde både for bygdefolk og de mange tilreisende om sommeren. Formålet var å stimulere til kreativitet og skaperglede, og ha et sted der de ulike kunstnerne kunne stille ut og selge sine arbeider.

Rik blir man ikke av å arrangere Søgnedesign, men vi gjør ikke dette for pengene, sier Ernst. Blir det litt overskudd igjen blir det en liten studietur på arrangementsgruppa og investeringer i nye sokler og montre. Samarbeidet med Søgne Gamle Prestegård er viktig, Søgnedesign ønsker å bidra til at stedet blir godt besøkt på sommerstid, og har ofte holdt åpent i forbindelse med konserter på kveldstid i Amfiet. Dette må jo være Sørlandets fineste sted, sier Ernst. Vaktene i galleriet går på omgang kunstnerne imellom, og i Låven, Søgnedesigns nabobygg på Søgne Gamle Prestegård finner man landbruksutstilling, kafe og to gallerier.

– Flere og flere både bygdefolk og sommergjester, finner veien til Sommergalleriet vårt på Prestegården. Vi får mange positive tilbakemeldinger. Her finner du originale produkter som ikke finnes andre steder. Du kan treffe utstillerne personlig og slå av en prat. Produktene kan du få med deg rett fra utstillingen.

Vi ønsker deg velkommen til Søgnedesign om sommeren!

Kontakt:

Hildur Nereng Ernst, tlf: 481 90 662, hi-nere@online.no

Søgne Hagelag

Under konstruksjon

Søgne Historielag

Søgne Historielag arrangerer temakvelder, turer, museumsarrangement, Olsokstevne

Om Søgne historielag

Søgne Historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Søgne historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

Søgne Historielag ble stiftet i 1907 under navnet Søgne Fornsamlag av Peter Lunde, Tønnes Svendsen og Gustav Jørgensen. Årspenger ble fastsatt til kr. 1. Hovedoppgavene i de første årene var innsamling av gjenstander og oppbygging av bygdemuseet (Søgne bygdemuseum). Bygdemuseet ble overdratt til Søgne Herred med hus og gjenstander i 1918. Fra midten av 1920-tallet lå virksomheten i laget nede. Fra 1952 kom arbeidet med bygdebok i gang. I 1972 ble lagets navn endret til Søgne Historielag. Og det er et lag i god vigør som i tillegg er over 100 år.

Lokalhistorisk litteratur

 • Rotfeste i Søgne. Søgne historielag 1907-1994. (1994)
 • Søgne før og nå. Bind 1-4 (1981-84)
 • Søgneboka. Bind 1-2 (1987-89)
 • Ny-Hellesund. Kulturbilder fra en uthavn på Sørlandet (1991)
 • Bilder fra Søgne (1999)
 • Alt om Søgne. Andreassen, Jostein (1996)
 • Søgnes lille. Glimt fra Søgnes historie. Andreassen, Jostein (2000)
 • Husker du? Ertzeid, Sturla (1993)
 • Museumsbesøk. Ertzeid, Sturla (1996)
 • Folkeminne fra Søgne. Vestegdske fokeminne. Lunde, Peter (1969)
 • Gardskipnad og bondenæring. Sørlandsk jordbruk på 1800-talet. Hans Try (1969)

Aktuelle linker

Bli medlem

Vi ønsker alle som er interessert i lokalhistorie og kulturarv velkommen som medlemmer. Medlemskapet koster 200 kr. for enkeltmedlemmer og 250 kr. for familiemedlemskap. Send medlemskontingent til: kontonr. 3090.07.08773, Søgne historielag, v/ Jan Skarpengland, Kvernstien 54, 4640 Søgne, sammen med adresse, telefonnummer og e-postadresse, og du vil bli registret som medlem.

Kontakt oss

Skriv til leder i Søgne historielag hvis du ønsker å ta opp saker eller har forslag til aktiviteter.

Du kan nytte historielagets e-postadresse: sogne@historielagene.no,

evt. kontakte leder Kjell Tørlin: kjell@klepland.no, Tlf: 93224346

Kontaktperson for Historielagets bakstegruppe: Arild Røsstad tlf: 920 97 094 e-post: roessta@online.no

Søgne Kunstlag

Søgne Kunstlag – historikk.  

Søgne kunstlag ble stiftet i 1980 og har omkring 100 medlemmer og har til formål å øke interesse og forståelse for kunst og kunsthåndtverk. Utstillingene holdes i det særpregede, ombygde fjøset på Søgne gamle prestegård og drives i samarbeid med Kristiansand kommune, enhet for kultur

Søgne har alltid hatt aktive og engasjerte innbyggere og i 1978 arrangerte en gjeng ildsjeler den første ”Søgneutstillinga”, lokalisert i Søgne Bibliotek. Det ble en årevis utstilling med brukskunstarbeider laget av bygdas egne innbyggere, og med inviterte gjesteutstillere. Ettersom utstillingen vokste fort i størrelse, ble den senere flyttet til gymnastikksalen ved Vest-Agder Landbruksskole ( i dag Søgne videregående skole).

I 1980 ble Søgne Kunst og Brukskunstlag stiftet med vedtekter og statuetter fra Lyngdal Kunstlag som modell. Kunstlaget arrangerte i mange år ” Søgneutstillinga”, sammen med mange andre lag og foreninger i bygda. I 1987 hadde kunstlaget sin første profesjonelle utstilling i Presteboligen på ”Søgne Gamle Prestegård”. Fra nå var ”Presteboligen” i flere år vårt faste utstillingslokale.

I 1990 skiftet foreningen navn til ” Søgne Kunstlag”, med nye vedtekter og med formålsparagrafen:

”Å fremme forståelse og interesse for kunst og kunsthåndverkere”. Da hadde vi ca.100 medlemmer.

Fjøset i Låven ble restaurert/ominnredet til galleri 1992-93. Åpningsutstillingen var: ”Amaldus Nielsen og Søgne” sommeren 1993. Presteboligen var allikevel mest brukt som galleri på hele -90 tallet.

Med lokalene i Fjøset og etter hvert også resten av Låven, økte aktiviteten vår og antall årlige utstillinger ble ca. 6. Vi fikk også en meget dyktig utstillings komité. Dette førte igjen til at vi fikk mange kjente utstillere til Søgne, fra både inn og utland.

1 1998-99 ble Låven ombygd til kulturhus, og den offisielle åpningen fant sted 16.10.1999. I den anledning startet kunstprosjektet ” Genius Loci” med maleriutstillingen ” Kystlandskapet” i Fjøset. Dette var innledningen til et nært samarbeid mellom SGP ( Søgne Gamle Prestegård) og Søgne Kunstlag. Med Fjøset som utstillingslokale har vi fått et lokale som alle utstillere beundrer, og som yter enhver utstilling rettferdighet!

Søgne Kunstlag prøver på flere måter å engasjere bygdas befolkning, så når vi hvert år inviterer lokale utøvere til å stille ut hos oss, fyller vi lokalene med flotte arbeider, og da har vi alltid høye besøkstall!

Vårt tilbud til våre medlemmer i dag er utstillinger i et bredt spekter av sjangere, turer til inn og utland, hjemmebesøk hos lokale kunstnere, besøk til andre kunstlag og info om aktuelle utstillinger andre steder i regionen. I tillegg vil medlemmer bli invitert til utstillingsåpninger og medlemskvelder. Medlemmer får 10% rabatt ved kjøp av kunst til den aktuelle utstillingen. Kjøper må være registrert medlem før utstilling tilstreber. 

Vi ser frem til nye aktive år, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til Søgne Kunstlag.

Aktuell informasjon kan du finne på våre Facebook sider. Søgne Kunstlag, Facebook

Leder for Søgne Kunstlag er Nere Skomedal tlf: 901 65 880 e-post nere.skomedal@gmail.com

Søgne Musikkorps

Under konstruksjon

Prestegårdens Hagevenner

Prestegårdens hagevenner møtes hver mandag kl. 10 til ca 12. Det er ingen møteplikt, hagevenene kommer og går slik de ønsker. I juli måned møtes hagevennene på tirsdager, dette siden Prestegården er stengt mandager i juli. Alle som ønsker kan bli med i Prestegårdens hagevenner. Fokuset er hageglede, kunne arbeide fritt og kreativt innen for avtalen med prestegården, og hyggelig sosialt samvær.

Om du er interessert, kom innom en mandag/tirsdag, ta med nistepakke kultursenteret spanderer kaffe og is. Eller ta kontakt med oss på kultursenteret på tlf. 38054300

Venneforeningen

Venneforeningen for Søgne gamle prestegård er en frivillig organisasjon som hvert år arrangerer Elvefestivalen og Nyttårskonsert på Søgne gamle prestegård.

ELVEFESTIVALEN  er en festival for alle lag og foreninger i Søgne. Her har de muligheten til å vise seg frem og informere om aktivitetene, samt rekruttere nye medlemmer. Elvefestivalen bruker å være andre helgen i september. Daglig leder i Søgne Frivilligsentral er koordinator for  Elvefestival og samarbeider med venneforeningen om å gjennomfører festivalen. For informasjon om festivalen kontakt daglig leder i Søgne Frivilligsentral på e-post: post@sogne.frivilligsentral.no

Styret i Venneforeningen for Søgne gamle prestegård:

Atle Julius Fosse atljfosse@gmail.com

Thorild Vike Ihlen (kasserer) tvikih@online.no