Skip links

06.11: Rettssaker mot haugianere i Kristiansand stift ca. 1800–1830 (SiS)

Fra til

Dato:

6. november kl. 11:00 – 12:15. Kafé etterpå.

Rettssaker mot haugianere i Kristiansand stift ca. 1800–1830

Bjørg Seland (f. 1947) har vært professor i historie ved UiA. Seland vil i innledende del av foredraget gi et overblikk over haugianismens stilling på Agder.

Konventikkelplakaten (1741) var en lov fra det dansk-norske eneveldets tid. Siktemålet var å hindre den «Uorden» og «Forvirring» som kunne oppstå når lekfolk tiltok seg «Magt og Frihed til at lære og prædike». Først i 1842 etter tredje gangs vedtak i Stortinget, ble denne loven opphevet. Med bakgrunn i konkrete eksempler vil Seland rette søkelyset mot lekfolkets strategier og domstolens dilemma i saker som gjaldt brudd på konventikkelplakaten.

DETALJER
Dato: 6. november
Tid: 11:00 – 12:15
Kostnad: Kr. 120